Pelan Data Buffet Onexox Black

plan onexox black b54db data buffet onexox

BLACK B54DB

48GB + Unlimited Call + 100 SMS

Plan Onexox Black B59DB

BLACK B59DB

44GB + Unlimited Call + 100 SMS

Plan Onexox Black B89DB

BLACK B89DB

100GB + Unlimited Call + 200 SMS

Baca: Konsep Data Buffet Onexox Black
(Harga yang dipaparkan tak termasuk 6% SST)

plan onexox black b54db data buffet onexox

B54DB

 • Data permulaan 8GB.
 • Apabila data berbaki 2GB ke bawah, data tambahan 10GB dimasukkan secara automatik.
 • Tambahan data 10GB berlaku sebanyak 4 kali dalam bulan semasa.
 • 8GB + (10GB) + (10GB @ 3mbps) + (10GB @ 3mbps) + (10GB @ 3mbps) = 48GB

B59DB

 • Data permulaan 12GB.
 • Apabila data berbaki 1GB ke bawah, data tambahan 8GB dimasukkan secara automatik.
 • Tambahan data 8GB berlaku sebanyak 4 kali dalam bulan semasa.
 • 12GB + (8GB) + (8GB) + (8GB) + (8GB) = 44GB

B89DB

 • Data permulaan 20GB.
 • Apabila data berbaki 1GB ke bawah, data tambahan 20GB dimasukkan secara automatik.
 • Tambahan data 20GB berlaku sebanyak 4 kali dalam bulan semasa.
 • 20GB + (20GB) + (20GB) + (20GB) + (20GB) = 100GB